โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City

วันที่โพส 10 พ.ย. 2566 ผู้ชม 236


โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City 
******************************************

           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น – 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City ให้กับบุคลากรของสำนักฯ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้