กิจกรรม Big Cleaning Day 

วันที่โพส 14 พ.ย. 2566 ผู้ชม 358


กิจกรรม Big Cleaning Day 
********

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. -12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day บริเวณหอประชุมประกายทอง โรงอาหาร สระหลังโรงอาหาร และสำนักวิทยบริการฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์