ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรม การซ่อมบำรุงสมาร์โฟน รุ่นใหม่ในระบบ 5G

วันที่โพส 21 พ.ย. 2566 ผู้ชม 9625


ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรม การซ่อมบำรุงสมาร์โฟน รุ่นใหม่ในระบบ 5G
***********************

        กิจกรรมฝึกอบรม การซ่อมบำรุงสมาร์โฟน รุ่นใหม่ในระบบ 5G ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "Think  Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"  จัดระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องอบรม IT201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับเกียรติจาก คุณวิระ  ชิตชลธาร ผูู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและเชิญชวนเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์