ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด

วันที่โพส 22 พ.ย. 2566 ผู้ชม 203


ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด 
********************

         กิจกรรมฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "Think  Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" จัดระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องอบรม IT107 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
         โดยอาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวต้อนรับและเชิญชวนเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และได้รับเกียรติจาก คุณวิระ  ชิตชลธาร ผูู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้