ประมวลภาพบูทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 24 พ.ย. 2566 ผู้ชม 485


ประมวลภาพการแสดงผลงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานครบรอบ 50 ปี

             ประมวลภาพการแสดงผลงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566  ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์