การอภิปรายร่วมในหัวข้อ Smart City เมืองอัจฉริยะ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 24 พ.ย. 2566 ผู้ชม 398


การอภิปรายร่วมในหัวข้อ "Smart  City : เมืองอัจฉริยะ"
**********************

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดการอภิปรายร่วมในหัวข้อ "Smart  City : เมืองอัจฉริยะ" ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "Think Global Work Local "ประะกอบด้วย (1) นายพรชัย  หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานกิจการสาขา และรักษาการผู้อำรวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือและเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (2) นายชัชวาล  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  (3) นายอรรคเดช  พิมพา Senior Account Representative บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุม