การบรรยายพิเศษ เรื่องทักษะและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AI ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 24 พ.ย. 2566 ผู้ชม 456


การบรรยายพิเศษ เรื่องทักษะและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AI
********************


                         การบรรยายพิเศษ เรื่องทักษะและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AI ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" โดยคุณภาคภูมิ  เอี่ยมจิตกุศล  หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์