การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจชุมชน ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 24 พ.ย. 2566 ผู้ชม 109


การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจชุมชน ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
****************************************

            การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจชุมชน ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   "Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล " โดยคุณอรรถพล ห้วยหงษ์ทอง  ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนล่าง  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์