การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 24 พ.ย. 2566 ผู้ชม 489


การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
**********************************

             วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ประกอบด้วย ระบบการโจมตีทางไซเบอร์  การเตือนภัยประชาชน การใช้ชีวิตในโลก Online (Cyber  Wellness) ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  "Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" โดย พลอากาศตรี  อมร  ชมเชย  เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ   ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์