การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหกรรมรู้เท่าทันแฮกเกอร์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 25 พ.ย. 2566 ผู้ชม 551


การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหกรรมรู้เท่าทันแฮกเกอร์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
**********************************

             วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหกรรมรู้เท่าทันแฮกเกอร์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  "Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" โดย พันตำรวจเอกณัทกฤช  พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์