การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2566

วันที่โพส 30 พ.ย. 2566 ผู้ชม 207


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 11/2566
***********************


                  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีการหารือการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง การป้องกันความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือในเพจเพซบุ๊กสำนักฯ  และการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นต้น  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน