การประชุมคณะกรรมฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพส 1 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 253


การประชุมคณะกรรมฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
ครั้งที่ 1/2566
*************

     วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการดำเนินงาน