การตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ

วันที่โพส 8 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 388


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ ตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ของงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ