การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดประคบ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำเดือนมีนาคม

วันที่โพส 9 มี.ค. 2559 ผู้ชม 409


วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดประคบ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.00 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ คุณอภิชิต กองเงิน นักวิชการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว, คุณเสาวรัตน์ กองพิมพ์ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลน้ำหนาว และอาจารย์สุภาพร วิสุงเรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี