โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

วันที่โพส 25 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 256


โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

*********************

        วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.39 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567  ณ ลานกิจกรรม อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ