สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบคู่มือทางวิชาการ ประจำปี 2567 

วันที่โพส 25 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 270


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบคู่มือทางวิชาการ ประจำปี 2567 

****************

           วันที่ 25 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบคู่มือทางวิชาการ ประจำปี 2567  โดยอาจารย์ยุภา คำตะพล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นตัวแทนในการมอบคู่มือทางวิชาการ ประจำปี 2567 ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ต่อไป