โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพส 27 ธ.ค. 2566 ผู้ชม 6209


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 "
*************************

        วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 " ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักรับทราบและเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสำนักฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ