พิธีรับมอบ "ห้องสมุด Digital สร้างสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 28 มี.ค. 2559 ผู้ชม 353


วันนี้ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีรับมอบ "ห้องสมุด Digital สร้างสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มอบโดย คุณอำพน อ้นเอี่ยม รองประธานบริหาร สายงานกิจการศูนย์ประสานงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
**********************************************************************
สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้จัดโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบให้กับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ทางการศึกษาสำหรับให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย สถาบัน ได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ทางบริษัทจึงได้จัดพิธีมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก