การจัดทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่โพส 10 ก.พ. 2567 ผู้ชม 197


การจัดทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 
************************

         เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 170 คน