บรรยากาศสนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่โพส 17 ก.พ. 2567 ผู้ชม 598


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดสนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการฯ รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เพื่อรองรับระบบการสอบ e-Exam ของทางครุสภา ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 วัน รวมทั้งสิ้น 257 คน