การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่โพส 19 มี.ค. 2567 ผู้ชม 4250


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567
****************************************

            วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถึงแนวทางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรณ์ เพื่อรองรับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking of World Universities)