ร่วมแรง ร่วมใจ กับกิจกรรม 5 ส

วันที่โพส 22 มี.ค. 2567 ผู้ชม 3277


โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ครั้งที่ 3
***************

                วันนี้ (22 มีนาคม 2567) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) โดยในวันนี้ได้ทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศ  เช็ดชั้นหนังสือ ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ชั้น 1,2,3 และล้างระเบียงภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)