การอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้น​พื้นฐาน​ (Basic Java Programming)

วันที่โพส 25 มี.ค. 2567 ผู้ชม 250


     การอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้น​พื้นฐาน(Basic Java Programming)​ 
                                         *******************************

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์​ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้น​พื้นฐาน(Basic Java Programming)​ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ​ ในวันที่ 25 -28 มีนาคม​ 2567 ณ ห้องปฏิบัติการ​คอมพิวเตอร์​ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ​  
    โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้