การประชุมชี้แจงแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระัดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่โพส 18 เม.ย. 2567 ผู้ชม 185


การประชุมชี้แจงแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระัดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
*************************

           วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระัดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางการประชุมออนไลน์  ให้บุคลากรทราบถึงแบบฟอร์มที่เปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง