โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

วันที่โพส 20 มี.ค. 2560 ผู้ชม 352


พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จำกัด ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม IT160 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00 น.