โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Open Source  ในการปฏิบัติงานของบุคลากร”

วันที่โพส 23 พ.ค. 2567 ผู้ชม 334


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Open Source 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร”
********************

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Open Source ในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ณ ห้องประชุม IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Open Source  ที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งานฟรีได้