ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่โพส 29 พ.ค. 2567 ผู้ชม 227


ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
****************

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการฯ
cr.งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงาน