ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 163


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา
*****************

          วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมหาธาตุ  พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์