ต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

วันที่โพส 9 ก.ค. 2567 ผู้ชม 307


ต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพชนแดน 
***********************

             วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.30 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพชนแดน อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายและด้านสารสนเทศ โดยคุณวรรณภัสร์  ปราบพาลา หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณอุดมศักดิ์  ภู่พิมล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ให้ความรู้ด้านระบบเครือข่าย และเยี่ยมชมห้อง Data Center นิทรรศการแบบจำลองบ้านอัจฉริยะด้วย IOT, นิทรรศการเนรมิตทุกการเดินทางอย่างมหัศจรรย์ด้วย Metaverse และบูตจิตอาสาดิจิทัล ในการแนะนำการตั้งค่าความปลอดภัยมือถือจากมิจฉาชีพ