กิจกรรมจิตอาสาดิจิทัลเพื่อชุมชน

วันที่โพส 9 ก.ค. 2567 ผู้ชม 217


วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาดิจิทัลเพื่อชุมชน ในหัวข้อ "รู้เท่าทันและวิธีป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์" ภายใต้งานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อน SOFT POWER โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงและโจมตีทางออนไลน์  

กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและมือถือได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีการให้บริการติดตั้งแอปพลิเคชัน Whoscall ตั้งค่าความปลอดภัยบนมือถือทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับชุมชน