โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

วันที่โพส 30 ส.ค. 2560 ผู้ชม 368


วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบส่งเกรดออนไลน์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดยอาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์