ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

วันที่โพส 2 ก.ย. 2560 ผู้ชม 253


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๙ น. คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนัก นักศึกษา และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง จำนวน ๓๙๙ ดอกบริเวณหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บานพร้อมเพรียงกันในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิมิพลอดุลยเดช