โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์

วันที่โพส 6 ก.ย. 2560 ผู้ชม 375


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์
****************************************
วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบประเมินการสอนออนไลน์"ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัย