โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 14 ก.ย. 2560 ผู้ชม 461


โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*****************************************************
            วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ให้กับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จำนวน 310 คน ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุวิมล เจริญศรี พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ครูต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งผ่านการอบรมจากสำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในครั้งนี้
            อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 999 ดอก ซึ่งจะนำไปเตรียมให้กับประชาชนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป