การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry

วันที่โพส 19 ก.ย. 2560 ผู้ชม 410


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมและสอบมาตราฐานสากลระดับ Entry หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA) และหลักสูตร Digital Literacy Certification (IC3) ประจำปี 2560  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านไอที ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และพร้อมเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่อไป วิทยากรโดย ดร.ณิชาภัทร  จันทศรี  อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด