ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่โพส 22 ธ.ค. 2560 ผู้ชม 405


ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาการทำงานและการให้บริการต่อไป