ติดตั้งการเดินสาย Fiber Optic ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มบ้านพักอาจารย์

วันที่โพส 11 ม.ค. 2565 ผู้ชม 192


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักและหอพักอาจารย์ และอาคารเรียน เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบการติดตั้งประกอบด้วย - การติดตั้งสายไฟเบอร์เข้าบ้านพัก (Fiber Optic to Home) พร้อมติดตั้ง Access Point จำนวน 58 จุด - หอพักบุคลากรดำเนินการติดตั้ง Access Point จำนวน 48 จุด - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารเรียนต่าง ๆ โดยเชื่อมต่อ Fiber Optic พร้อมติดตั้ง Access Point จำนวน 45 จุด ทั้งนี้บริษัทขออนุญาตเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 14 เมษายน 2565