ทำการติดตั้ง wifi ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ

วันที่โพส 26 ม.ค. 2565 ผู้ชม 191


ทำการติดตั้งจุดให้บริการ wifi ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (หลังเก่า)