งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเข้าเก็บสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่โพส 10 ก.พ. 2565 ผู้ชม 175