เข้าติดตั้ง internet หมู่บ้าน บ้านพักบุคลากรและข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย

วันที่โพส 21 มี.ค. 2565 ผู้ชม 166


งานบริการคอมพิวเตอร์ เข้าดำเนินการติดตั้ง internet หมู่บ้าน บ้านพักบุคลากรและข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย