เข้าซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเพิ่ม 1 เครื่อง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี

วันที่โพส 19 เม.ย. 2565 ผู้ชม 163


งานบริการคอมพิวเตอร์ โดยนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล และ นายออมสิน พรมแก้ว เข้าซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเพิ่ม 1 เครื่อง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี