ติดตั้งโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่)

วันที่โพส 19 เม.ย. 2565 ผู้ชม 178


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล และ นายออมสิน พรมแก้ว เข้าติดตั้งโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่)