ตรวจเช็คตัวกระจายสัญญาณ WIFI อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

วันที่โพส 21 เม.ย. 2565 ผู้ชม 178


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล และ นายออมสิน พรมแก้ว เข้าตรวจเช็คตัวกระจายสัญญาณ WIFI อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3