ติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสารงานคลังและงานบัญชี สำนักงานอธิการบดี

วันที่โพส 21 เม.ย. 2565 ผู้ชม 194


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล และ นายออมสิน พรมแก้ว เข้าติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสารงานคลังและงานบัญชี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1