ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ ย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่า ไปยังเครื่องใหม่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ

วันที่โพส 3 พ.ค. 2565 ผู้ชม 174


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่า ไปยังเครื่องใหม่ แก่งานทรัพย์สินและสวัสดิการ