เข้าติดตั้งสายแลนใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่โพส 5 พ.ค. 2565 ผู้ชม 178


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นายออมสิน พรมแก้ว, นายวิเศษ เกตุดี และ นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล เข้าดำเนินการติดตั้งสายแลนใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม