เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่โพส 18 พ.ค. 2565 ผู้ชม 162


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีการทำความสะอาด และตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับการเปิดเทอม