ติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่โพส 27 ส.ค. 2566 ผู้ชม 235


ติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

***********************

          งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2566