เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023)

วันที่โพส 8 ก.ย. 2566 ผู้ชม 227


เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ครั้งที่ 1  (PSRU Cyber Hackathon 2023)
******************************

                 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ครั้งที่ 1  (PSRU Cyber Hackathon 2023) ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566