เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 5 ก.พ. 2567 ผู้ชม 197


เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

***************************************

               วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 190 เครื่อง และระบบเครือข่าย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และ ครุสภา เพื่อรองรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์